Veri Koruması

1. Bir bakışta veri koruma

& nbsp;

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi, bu metnin altındaki veri koruma beyanımızda bulunabilir.

& nbsp;

Web sitemizde veri toplama

& nbsp;

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesindeki dizisinde bulabilirsiniz.

& nbsp;

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

& nbsp;

Web sitesini ziyaret ettiğinizde diğer veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu temelde teknik verilerdir (ör. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme saati). Bu veriler, web sitemize girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

& nbsp;

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için verilerin bir kısmı toplanmaktadır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için diğer veriler kullanılabilir.

& nbsp;

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

& nbsp;

Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıntılar, veri koruma beyanında “İşlemenin kısıtlanması hakkı” altında bulunabilir.

& nbsp;

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, esas olarak çerezler ve sözde analiz programları ile yapılır. Sörf davranışınız genellikle isimsiz olarak analiz edilir; sörf davranışı size kadar izlenemez. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

& nbsp;

Bu analize itiraz edebilirsiniz. Bu veri koruma beyanında itiraz olasılıkları hakkında sizi bilgilendireceğiz.

& nbsp;

2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

& nbsp;

Veri koruma

Bu web sitesinin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak işliyoruz.

& nbsp;

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

& nbsp;

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

& nbsp;

Sorumlu kuruluş hakkında not

& nbsp;

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

& nbsp;

C6 Composite Tooling GmbH
Carl-Benz-Str. 25’i
74722 kayın

& nbsp;

Telefon: +49 6281 528129
E-posta: info@c6-tooling.de

& nbsp;

Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) İşlenme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

& nbsp;

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

& nbsp;

Özel durumlarda ve doğrudan reklamcılığa karşı veri toplamaya itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

Veri işleme, GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. fıkrasına göre gerçekleşirse, hakkınızdan kaynaklanan nedenlerle istediğiniz zaman hakkınız vardır.
kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek için özel bir durumda ortaya çıkarsa; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak, bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, işleme için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ağır basan zorlayıcı meşru nedenleri ispatlayamazsak veya işleme yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, ilgili kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz (İtiraz. 21 Para. 1 GDPR).

& nbsp;

Kişisel verileriniz doğrudan posta işletmek amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Paragraf 2’ye göre itiraz).

& nbsp;

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, işyerinde veya iddia edilen ihlalin yerinde şikayette bulunma hakkına sahiptir. Temyiz hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

& nbsp;

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

& nbsp;

SSL veya TLS şifrelemesi

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için, bu site bir SSL veya. TLS şifrelemesi. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http: //” den “https: //” e değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz.

& nbsp;

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

& nbsp;

Bilgi, engelleme, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

& nbsp;

İşlemeyi kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal uyarıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

& nbsp;

  • Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmişse / gerçekleşmişse, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak taleplerini uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • GDPR 21. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca bir itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belli olmadıkça, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

& nbsp;

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu verilere – saklanması dışında – sadece sizin rızanızla veya yasal iddiaların oluşturulması, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için izin verilebilir. veya Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından işlenen önemli kamu yararı nedenleriyle.

& nbsp;

Reklam e-postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgilendirme materyalleri göndermek için künye yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerine burada itiraz ediyoruz. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

& nbsp;

3. Web sitemizde veri toplama

& nbsp;

Çerezler

İnternet sayfalarının bazıları sözde çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye yarar. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

& nbsp;

Kullandığımız çerezlerin çoğu, “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda saklanır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

& nbsp;

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

& nbsp;

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya ihtiyaç duyduğunuz belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, GDPR 6. maddenin 1. fıkrasının f bendi uyarınca saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için tanımlama bilgilerinin depolanmasında meşru bir menfaat sahibidir. Diğer çerezler (örneğin, gezinme davranışınızı analiz etmek için çerezler) saklanırsa, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınacaktır.

& nbsp;

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarında bilgileri otomatik olarak toplar ve depolar. Bunlar:

& nbsp;

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

& nbsp;

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmeyecektir.

& nbsp;

Bu veriler GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f temel alınarak kaydedilir. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir ilgiye sahiptir – bunun için sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

& nbsp;

İletişim formu

Bize iletişim formunu kullanarak soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, sorgunun işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

& nbsp;

İletişim formuna girilen verilerin işlenmesi münhasıran sizin rızanız temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Bu izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

& nbsp;

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

& nbsp;

E-posta, telefon veya faks yoluyla sorgular

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebiniz, ondan elde edilen tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

& nbsp;

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekli olması koşuluyla, Madde 6 (1) (b) GDPR temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, meşru bir menfaatimiz olduğu için işleme sizin izninize (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR) ve / veya meşru menfaatlerimize (Madde 6 Paragraf 1 lit. f GDPR) dayanmaktadır. etkili İşlemede bize gönderilen sorular.

& nbsp;

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz bunları silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. isteğinizin ossener işlenmesi). Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

& nbsp;

Bu web sitesine kayıt

Sitedeki ek fonksiyonları kullanmak için web sitemize kayıt olabilirsiniz. Bu amaçla girilen verileri yalnızca kaydolduğunuz ilgili teklif veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanırız. Kayıt sırasında talep edilen zorunlu bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Aksi takdirde kaydı reddedeceğiz.

& nbsp;

Örneğin teklifin kapsamındaki önemli değişiklikler veya teknik olarak gerekli değişiklikler için, sizi bu şekilde bilgilendirmek için kayıt sırasında verilen e-posta adresini kullanacağız.

& nbsp;

Kayıt sırasında girilen verilerin işlenmesi, sizin izniniz temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Halihazırda gerçekleşmiş olan veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

& nbsp;

Kayıt sırasında kaydedilen veriler, web sitemize kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızca saklanacak ve daha sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

& nbsp;

4. Eklentiler ve araçlar

& nbsp;

YouTube

Web sitemiz, Google tarafından işletilen YouTube’dan eklentiler kullanmaktadır. Web sitesinin operatörü YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir.

& nbsp;

YouTube eklentisine sahip sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, YouTube sunucularına bağlantı kurulacaktır. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir.

& nbsp;

Ayrıca YouTube, cihazınıza çeşitli çerezler kaydedebilir. Bu çerezlerin yardımıyla YouTube, web sitemizi ziyaret edenler hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğerlerinin yanı sıra, video istatistikleri toplamak, kullanılabilirliği iyileştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır. Çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kalır.

& nbsp;

YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube’un sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını etkinleştirirsiniz. Bunu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

& nbsp;

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılmaktadır. Bu, GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder.

& nbsp;

Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi, YouTube’un veri koruma beyanında bulunabilir: https: / /policies.google.com/privacy?hl=de .

& nbsp;

Vimeo

Web sitemiz Vimeo video portalından eklentiler kullanıyor. Sağlayıcı Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD’dir.

& nbsp;

Vimeo eklentisine sahip sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, Vimeo sunucularına bağlantı kurulacaktır. Vimeo sunucusuna, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi verilir. Vimeo ayrıca IP adresinizi de alır. Bu, Vimeo’da oturum açmadıysanız veya bir Vimeo hesabınız yoksa da geçerlidir. Vimeo tarafından kaydedilen bilgiler ABD’deki Vimeo sunucusuna iletilir.

& nbsp;

Vimeo hesabınızda oturum açtıysanız, Vimeo’nun sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını etkinleştirirsiniz. Vimeo hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

& nbsp;

Vimeo, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder.

& nbsp;

Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi, Vimeo’nun veri koruma beyanında bulunabilir: https://vimeo.com/ gizlilik .

& nbsp;

Google Haritalar

Bu site, bir API aracılığıyla Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.

& nbsp;

Google Haritalar’ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunuculara aktarılır ve burada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Google Haritalar’ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumunun ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin kolay bulunabilirliğinin yararınadır. Bu, GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

& nbsp;

Google reCAPTCHA

Web sitelerimizde “Google reCAPTCHA” (bundan sonra “reCAPTCHA” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir (“Google”).

& nbsp;

ReCAPTCHA’nın amacı, verilerin web sitemize (örneğin bir iletişim formuna) bir kişi tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı girildiğini kontrol etmektir. Bunu yapmak için reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz için reCAPTCHA, çeşitli bilgileri değerlendirir (örneğin, IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde kalış süresi veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri). Analiz sırasında toplanan veriler Google’a iletilir.

& nbsp;

Veri işleme, GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi operatörü, web tekliflerini kötüye kullanım amaçlı otomatik casusluktan ve SPAM’dan korumak konusunda meşru menfaat sahibidir.

& nbsp;

Google reCAPTCHA ve Google’ın veri koruma beyanı hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir: https: / /policies.google.com/privacy?hl=de ve https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .